Ανοιχτό Κάλεσμα για υποβολή προτάσεων έως τις 10 Φεβρουαρίου