Οι εγγραφές για τις δράσεις στα Ανοιχτά Σχολεία ξεκινήσαν στις 17 Οκτωβρίου