ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθε πρόταση για υλοποίηση δράσης που υποβάλλεται στο πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία, αξιολογείται ως προς την πληρότητα της πρότασης, το παιδαγωγικό περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση. Ο φορέας ενημερώνεται από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος εφόσον χρειαστούν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Όσες προτάσεις λαμβάνουν θετική εισήγηση για τα ανωτέρω υποβάλλονται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

Εφόσον μία πρόταση εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο φορέας ενημερώνεται από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος για τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή των δράσεων είναι:

 • Να απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθητές πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, γονείς ή κατοίκους της τοπικής κοινότητας.
 • Να είναι καλοσχεδιασμένες, συνεκτικές και τεκμηριωμένες με ξεκάθαρους στόχους.
 • Να έχουν συνάφεια με τις δράσεις, τους προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της πολιτείας και του Δήμου Αθηναίων.Να είναι δράσεις που είτε προσφέρονται δωρεάν είτε θα περιλαμβάνουν τεκμηριωμένο και ξεκάθαρο προϋπολογισμό.
 • Οι επιλεγμένες δράσεις θα υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και δύνανται να ανασταλούν εάν δεν πληρούν τα συμφωνηθέντα κριτήρια ή/και εάν η συμμετοχή σε αυτές είναι μη επαρκής. Αντίθετα, θα επιδιώκεται η επανάληψη ή/και επέκταση των επιτυχημένων δράσεων.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την παιδαγωγική αξιολόγηση των προτάσεων και επιλογή των δράσεων που θα υλοποιηθούν από το πρόγραμμα, ο δήμος Αθηναίων έχει συγκροτήσει την παρακάτω μη αμειβόμενη Ομάδα Εργασίας:

 • Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Α’ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών
 • Αγνή Ζακοπούλου, φιλόλογος – ψυχοπαιδαγωγός, Καθηγήτρια εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Αθήνας
 • Κώστας Κοντογιάννης, Διευθυντής Β’θμιας, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Αθήνας
 • Στέλιος Κρασσάς, Σχολικός Σύμβουλος 32ης Περιφερειακής Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
 • Παναγιώτης Πήλιουρας, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφερειακής Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
 • Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΤΕΑΠΗ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική της Διδακτικής Πράξης
 • Πέτρος Χαραβιτσίδης, Διευθυντής Α’θμιας, 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας