ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φωτογραφίες από τα 25 Ανοιχτά Σχολεία, τις τρέχουσες δράσεις του προγράμματος και τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί! 

Για περισσότερες φωτογραφίες, ακολουθήστε το λογαριασμό του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία στο Instagram.