25 ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Φωτογραφίες από τα 25 Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων.

Τα σχολικά κτίρια, τα οποία βρίσκονται και στις επτά δημοτικές κοινότητες, μετατρέπονται σε ζωντανά κύτταρά της γειτονιάς.