ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Φωτογραφίες από τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία.

Τα Ανοιχτά Σχολεία γίνονται χώρος δημιουργίας με δράσεις 
πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, άθλησης για όλους!