ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Εβδομάδα Αστρονομίας

ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΕΕ)

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Ταξίδια με τις ιστορίες του κόσμου

ΚοινΣΕπ Στέγη Προφορικότητας και Παράδοσης "Μυθολόγιο"

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ