ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EARLY BIRD PLUS

  • Φορέας Υλοποίησης: ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 26/11/2016 - 04/02/2017
  • Ηλικία:

Δράση βελτίωσης της κατανόησης και επικοινωνίας παιδιών με αυτισμό με τους γονείς τους. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού 4 ως 8 χρονών και υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα, έχει διάρκεια 2 ώρες και ολοκληρώνεται σε 8 εβδομάδες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό Α 26.11.16-04.02.17 Κάθε Σάββατο 11.00-13.00