Ομιλίες για γονείς - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Θέμα: Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιού - εφήβου

  • Φορέας Υλοποίησης: Ένωση "Μαζί για το Παιδί"
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 17/01/2017 - 16/03/2017
  • Ηλικία:

Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των γονέων, για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων. Η δράση απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και διαρκεί 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό A 16.03.2017 Πέμπτη 17:00-19:00