Παρουσίαση και Διδασκαλία του Μπριτζ

  • Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΟΜ)
  • Κατηγορία: Άθληση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 17/02/2017 - 31/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση παρουσίασης και διδασκαλίας του παιχνιδιού Μπριτζ μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων και διδασκαλία της γαλλικής μεθόδου "Μίνι Μπριτζ" για παιδιά, μέσα από λίγη θεωρία και πολύ παιχνίδι. Σε αυτή τη δράση, τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν την νοημοσύνη τους, να ενισχύσουν ψυχολογικές διεργασίες όπως κρίση, λήψη αποφάσεων, στάθμιση καταστάσεων, να καλλιεργήσουν το συνεργατικό πνεύμα και το κυριότερο, να μάθουν ένα ιδιαίτερα ψυχαγωγικό παιχνίδι! Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ΔΆ - ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό A 14.02.2017-30.05.2017 Κάθε Τρίτη 18:00-19:30
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό A 14.02.2017-30.05.2017 Κάθε Τρίτη 18:00-19:30
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό A 14.02.2017-30.05.2017 Κάθε Τρίτη 16:00-17:30
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Α 11.02.2017-27.05.2017 Κάθε Σάββατο 11:00-12:30
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α 17.02.2017-05.05.2017 Κάθε Παρασκευή 17:00-18:30
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό A 13.02.2017 - 29.05.2017 Κάθε Δευτέρα 18:00-19:30
ΓΟΥΔΗ, 8/106/9 Ειδικό Δημοτικό A 17.02.2017-05.05.2017 Κάθε Παρασκευή 17.00-18.30
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό A 16.02.2017-25.05.2017 Κάθε Πέμπτη 17:00-18:30